Mục: "Bạn đọc"

Cảnh quan ngày hè

Cảnh quan ngày hè

Quang cảnh ngày hè Ngày hè nóng vãi mồ hôi Vào ra bức xúc đứng ngồi chẳng yên Đi đâu cặp mắt cũng phiền Nhìn người ăn mặc như điên như rồ. Đắng lòng với những quý cô Giữa đường te tởn mặc đồ thấy ghê Mỏng manh...