Kiến thức giới tính

Chữa bệnh dương thúc ở nam giới làm giảm ham muốn tình dục
Bản lĩnh đàn ông Bệnh tình dục Kiến thức giới tính

Chữa bệnh dương thúc ở nam giới làm giảm ham muốn tình dục

Dương thúc là chỉ bệnh cậu nhỏ, tinh hoàn, túi chứa tinh hoàn đột nhiên co thụt vào trong, săn lại. Bệnh phần nhiều do hàn ta hoặc thấp nhiệt tà câm phạm gây nên. Cũng có thể liên quan mật thiết nhất với túc quyết âm kinh, đốc mạch […]